Kleuren Turnen

Van beter leren bewegen tot beter leren turnen

Kleuren Turnen

Wij werken met de methode ‘Kleuren Turnen’. Dit is een lessysteem voor recreatief gymmen en turnen. Deze methode is ingericht op basis van niveau van bewegen. Ieder beweegniveau is gekoppeld aan een kleur met eigen opbouw en lesdoelen. Hierdoor kan er gefocust worden op de (motorische) ontwikkeling van kinderen en kan ieder kind op zijn eigen niveau bewegen.

Van beter leren bewegen tot beter leren turnen!

Oefeningen zullen vanaf de basis worden aangeleerd. Van rennen, huppelen, gooien, vangen en rollen tot handstand-, salto- en zwaaivormen.

Diploma ochtend
Aan het einde van het seizoen houden we een diploma ochtend. De kinderen laten zien wat ze dit seizoen geoefend hebben. We werken niet met cijfers. Alle kinderen krijgen een diploma en kunnen niet zakken.

De kleur Lila gebruiken wij bij de peuterlessen. We gaan daarbij spelenderwijs bewegen. Denk aan huppelen, rennen, klimmen en klauteren. Veiligheid, plezier en de motorische ontwikkeling staan centraal.

Groen is de opvolgende les van blauw, waarin er meer fysieke vaardigheden worden gevraagd.

De kleur paars is zo ingericht dat kinderen kennis maken met de basisprincipes van het bewegen. Denk aan lenigheid, balans en kracht en motivatie, maar ook omgaan met aanwijzingen.

In de Gele kleur komen nieuwe aspecten aan bod die horen bij het turnen. Het verschil met de groene les is dat de uitdagingen in de gele les groter zijn en er wordt gewerkt met oefeningen op verschillende toestellen.

Bij de Blauwe kleur worden de basisprincipes van het turnen verbeterd. Er wordt aan de slag gegaan met vaardigheden die bij het turnen horen, zoals steunen, duikelen, balanceren en zwaaien.

De Oranje en Rode lessen zijn meer gericht op het uitvoeren van verschillende oefeningen op toestellen. Er wordt gewerkt richting een (onderlinge) wedstrijd.

*Opvolgend aan de oranje/ rode les, is er nog een roze les. Deze is gericht op selectie turnen. Binnen deze les leer je om aan de slag te gaan met de belangrijke basisprincipes van het turnen om uiteindelijk goed voorbereid in te kunnen stromen in de regionale of internationale wedstrijdsport. Bij Alcides doen wij momenteel niet mee aan wedstrijden. Dit is ook de reden dat wij geen roze les aanbieden. Voor meer informatie over kleuren turnen verwijzen wij jullie door naar deze website.