Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon staat altijd voor jullie klaar!

Vertrouwenspersoon

Wij vinden het belangrijk dat leden bij ons in een veilige omgeving kunnen sporten. Daar hoort een fijne sfeer en prettige onderlinge omgang bij. Wij zetten ons in om ongewenst gedrag, zoals pesten, intimidatie of grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Krijgt u of uw kind hier onverhoopt toch mee te maken? Of u zit ergens mee dat graag u kwijt wil? Dan vragen wij u om dit te melden. Dit kan bij onze bestuursleden of leidsters. U kunt ze in de zaal benaderen of contact opnemen via onze online kanalen. Wij gaan dan met u het gesprek aan om te kijken welke stappen er nodig zijn.

Wenst u liever buiten ons bestuur of onze leiding om een melding te maken? Dan kan dit bij ons vertrouwenspersoon. Dit is Suzan Hermans. Suzan zal met u in gesprek gaan om in samenspraak te bepalen welke vervolgstappen er nodig zijn.
U kunt Suzan bereiken via deze link.

In alle gevallen wordt er vertrouwelijk omgegaan met uw melding.